Lễ ký kết thỏa thuận giữa trường Cao Đẳng Tây Đô với BQL các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
Lễ ký kết thỏa thuận giữa trường Cao Đẳng Tây Đô với BQL các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Ngày 06/05/2021, Trường Cao đẳng Tây Đô đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo gắn với doanh nghiệp với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. Dưới sự chứng kiến của Ban lãnh đạo và đại diện lãnh đạo một số khoa, phòng hai đơn vị, Ông Phạm Duy Tín – Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và Ông Nguyễn Thanh Thừa – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Tây Đô đã ký kết hợp tác giữa hai bên.

Thỏa thuận được triển khai theo nguyên tắc lấy người học và người sử dụng lao động làm trọng tâm:

  • Đào tạo người học theo các năng lực đã được xác định trong chương trình đạo tạo.
  • Phát huy tối đa các nguồn lực của cả hai bên trong công tác đào tạo,
  • Phục vụ cho nhu cầu tuyển dụng của các khu chế xuất và công nghiệp.

Qua đó hai bên cùng nhau phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn trong đào tạo.