Sinh viên trường Cao đẳng Tây Đô hứng thú với môn học kỹ năng mềm