Lớp học Kỹ năng mềm được các bạn sinh viên trường Cao đẳng Tây Đô hưởng ứng tích cực