10. Khi theo học tại Trường, học sinh sinh viên có được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa không ạ?

Khi tham gia học tại Trường Cao đẳng Tây Đô, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động do Trường và Đoàn thanh niên tổ chức. Hàng năm, đều có các hoạt động sôi nổi như Ngày hội học sinh sinh viên, hội thao truyền thống Cao đẳng Tây Đô, về nguồn, từ thiện, các buổi hội thảo… nhằm cung cấp những kỹ năng cho các em.