12. Môi Trường Học Tại Trường, Điều Kiện Cơ Sở Vật Chất Như Thế Nào?
  • Môi trường học tập thân thiện, tính kỷ luật cao;
  • Đội ngũ giảng viên giàu kinh ngiệm;
  • Cơ sở vật chất tối ưu: phòng máy lạnh, máy chiếu, hệ thống âm thanh…