06. Khi theo học tại Trường, học phí cho các hệ Trung Cấp và Cao đẳng được tính như thế nào ạ?

Theo quy định của Trường, học phí dự kiến cho khóa học 2021 là 4.000.000 đồng/học kỳ đối với Trung cấp và 5.000.000 đồng/học kỳ đối với Cao đẳng.