08. Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra Trường thế nào? Trường có hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong quá trình học cũng như sau khi ra trường không?

Trường Cao đẳng Tây Đô đều giới thiệu việc làm 100% khi sinh viên ra trường, sinh viên làm tốt phù hợp với chuyên môn, ngoài ra, không chỉ cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp mà còn cho cả các bạn sinh viên còn đang học.
Trường còn thường xuyên tổ chức ngày hội tuyển dụng, là cơ hội để các bạn sinh viên có được một việc làm tốt ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.