04. Học sinh nộp hồ sơ vào học tại trường. Vậy khả năng trúng tuyển có cao không?

Trường xét theo chỉ tiêu từ trên xuống, sau 03 ngày nộp hồ sơ sẽ có kết quả xét tuyển vì thế bạn nộp hồ sơ sớm sẽ có lợi thế hơn, thông thường khoảng 80 – 90% thí sinh có học lực trung bình, không bị các điểm liệt, thì có khả năng trúng tuyển cao.