TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - THỰC NGHIỆP

90 Quốc lộ 1A, KV2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
SĐT : 0292 3 831 015 - Email : caodangtaydo@gmail.com
 
;

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

 

LỊCH HỌC

LỊCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP ĐIỀU CHỈNH LỚP TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ Ô TÔ KHÓA 5 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021

14/03/2021

LỊCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP ĐIỀU CHỈNH LỚP TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ Ô TÔ KHÓA 5 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LỚP TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ Ô TÔ KHÓA 6 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021
14/03/2021
LỊCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LỚP TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ Ô TÔ KHÓA 6 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021
 

Biểu Mẫu Đào Tạo

Biểu Mẫu

15/06/2021

Danh sách các biểu mẫu của trường Cao Đẳng Tây Đô

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chưa có dữ liệu
Vui lòng điền dữ liệu dòng này
Chưa có dữ liệu
Vui lòng điền dữ liệu dòng này
Chưa có dữ liệu
Vui lòng điền dữ liệu dòng này