Hướng Nghiệp

Trường Cao đẳng Tây Đô 6 18/06/2022

Ngày hội tuyển sinh và giới thiệu việc làm TP. Cần Thơ năm 2022

Picture1 29/03/2021

Trường Cao Đẳng Tây Đô tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại THPT Nguyễn Việt Dũng

Picture2 28/03/2021

Trường Cao đẳng Tây Đô tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại THPT Lê Quý Đôn – Hậu Giang