GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_56.Hô Quốc Khánh