GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021.Nguyễn Thanh Việt