GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_54.Nguyễn Hữu Văn