GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_53.Nguyễn Văn Thuận