GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_52.Trương Văn Khang