GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_51.Lê Chí Bảo