GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_50.Phạm Ngọc Anh Tuấn