GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_49.Phạm Quốc Dũng