GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_47.Trần Ngọc Khải