GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_46.Nguyễn Văn Khải