GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_45.Phạm Hoàng Thái