GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_43.Lý Quý