GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_42.Nguyễn Phước Đạt