GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_41.Nguyễn Hoàng Nguyễn