GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_40.Võ Hoàng Thân