GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_37.Trần Lưu Nhật Qui