GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_36.Huỳnh Tuấn Lam