GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_34.Nguyễn Thanh Thiên