GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_33.Thái Trường An