GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_32.Nguyễn Hoàng Đăng