GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_30.Lý Quốc Khánh