GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_29.Nguyễn Quốc Vinh