GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_25.Văn Gia Phúc