GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_24.Nguyễn Lý Quốc