GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_21.Nguyễn Phúc Nhơn