GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_20.Tăng Nhựt Tiến