GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_19.Đặng Thành Đạt