GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_18.Nguyễn Hoài Minh