GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_17.Nguyễn Thanh Hùng