GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_15.Lê Minh Nhật