GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_14.Võ Thanh Tây