GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_13.Ngũ Thiên Nhi