GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_12.Nguyễn Văn Đức