GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_11.Lâm Nguyễn Hoàng Khang