GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_10.Trần Chí Bảo