GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_09.Dương Gia Huy