GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_08.Lư Minh Khánh