GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_07.Phan Tấn Phát