GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_06.Lê Bá Phước