GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_05.Trần Hoàng Kha